19.12.2018, data aktualizacji serwisu: 18.12.2018 o godzinie 16:18
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
5 074 174.000 osób

Wykonywanie Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

 

Zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.), Rządowe Centrum Legislacji zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów m.in. poprzez analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa.

Działając na podstawie § 8 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów upoważnił Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do opracowywania, uzgadniania i wnoszenia pod obrady Rady Ministrów projektów aktów prawnych w zakresie związanym z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z powyższym Rządowe Centrum Legislacji podjęło działania mające na celu bieżące monitorowanie rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego oraz usunięcie uregulowań prawnych zakwestionowanych w tych orzeczeniach. Działania te są prowadzone systematycznie, a ich celem jest dążenie do uporządkowania systemu prawa, uwzględniającego orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.  

 

Projekty

Informacje o orzeczeniach TK

Data publikacji 07.08.2009

Data modyfikacji 11.07.2013 Rejestr zmian
Autor : Barbara Wysocka

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Departament Prawny i Orzecznictwa

Statystyka strony: 73334 wizyt
rejestr zmian
Polityka prywatności
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL