Rządowe Centrum Legislacji

Świadczenie sukcesywnej usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej na potrzeby realizacji zajęć uczestników aplikacji legislacyjnej - edycja 2023/2024 - powtórzenie postępowania

Nr postępowania: RCL.BAF.2710.7/2023 (1)

Zamawiający - Rządowe Centrum Legislacji wszczął ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na świadczenie sukcesywnej usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej na potrzeby realizacji zajęć uczestników aplikacji legislacyjnej - edycja 2023/2024 -

Postępowanie zostało opublikowane na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i na tej stronie będzie prowadzone.

ldentyfikator (ID) postępowania na Platformie: ocds-148610-88380332-1bca-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wyznaczony termin składania i otwarcia ofert. 27.07.2023 r. godz. 09:00 i 09:10.

Link do postępowania poniżej:

Metadane

Data publikacji : 19.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Niewiadomska

Opcje strony

do góry