Rządowe Centrum Legislacji

RCL.BAF.272.11/2022 - Obsługa dwudniowych wyjazdowych szkoleń finansowanych z PO WER, obejmującą zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sali i transport w okolicach Warszawy

Zamawiający - Rządowe Centrum Legislacji wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na Obsługę dwudniowych wyjazdowych szkoleń finansowanych z PO WER, obejmującą zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sali i transport w okolicach Warszawy - znak sprawy RCL.BAF.272.11/2022

Postępowanie zostało opublikowane na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i na tej stronie będzie prowadzone.

Wyznaczony termin składania ofert. 25.01.2023 r. godz. 9:00

Wyznaczony termin otwarcia ofert. 25.01.2023 r. godz. 9:20

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02829382-94fa-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Metadane

Data publikacji : 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Ostrowski

Opcje strony

do góry