Rządowe Centrum Legislacji

RCL.BDG.2710.1.2024 - Sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja dysków w celu rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Postępowanie zostało opublikowane na stronie https://ezamowienia.gov.pl - Identyfikator postępowania: ocds-148610-81b343c0-edb0-11ee-b4e0-4ac387c144e3 Termin składania ofert: 17.04.2024 r. do godz.: 10:00 Termin otwarcia ofert: 17.04.2024 r. godz.: 10:15 Ogłoszenie nr 2024/BZP 00277084/01 z dnia 2024-04-09

Metadane

Data publikacji : 09.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Ostrowski

Opcje strony

do góry