Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/wykonywanie-orzeczen-tr/1287,Wykonywanie-Orzeczen-Trybunalu-Konstytucyjnego.html
24.06.2024, 12:31

 

Zgodnie z art. 14c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.), Rządowe Centrum Legislacji zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów m.in. poprzez analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie wpływu na polski system prawa.

Działając na podstawie § 8 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów upoważnił Prezesa Rządowego Centrum Legislacji do opracowywania, uzgadniania i wnoszenia pod obrady Rady Ministrów projektów aktów prawnych w zakresie związanym z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z powyższym Rządowe Centrum Legislacji podjęło działania mające na celu bieżące monitorowanie rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego oraz usunięcie uregulowań prawnych zakwestionowanych w tych orzeczeniach. Działania te są prowadzone systematycznie, a ich celem jest dążenie do uporządkowania systemu prawa, uwzględniającego orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.  

 

Projekty

Informacje o orzeczeniach TK

Metadane

Data publikacji : 07.08.2009
Data modyfikacji : 26.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wysocka
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony