Rządowe Centrum Legislacji

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności w Rządowym Centrum Legislacji.

Raport zawiera informacje w zakresie spełniania przez Rządowe Centrum Legislacji minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy.

do góry