Rządowe Centrum Legislacji

Departament Rodziny i Spraw Społecznych

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdrss@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-02
fax: +48 22 694-75-24

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektorzy:
Artur Miśkiewicz
Krzysztof Olszak
 

Departament Rodziny i Spraw Społecznych wykonuje zadania określone w zakresie spraw objętych:

1. działami administracji rządowej:

 • kultura fizyczna,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 • oświata i wychowanie,
 • praca,
 • rodzina,
 • rolnictwo,
 • rozwój wsi,
 • rynki rolne,
 • szkolnictwo wyższe i nauka,
 • turystyka,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • zdrowie,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. właściwością:

 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Polskiej Akademii Nauk;

3. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 30.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry