Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektor:
Justyna Jaskólska

 

Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1)   działami administracji rządowej:

a) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

b) energia,

c) gospodarka morska,

d) gospodarka wodna,

e) klimat,

f) rolnictwo,

g) rozwój regionalny,

h) rozwój wsi,

i) rynki rolne,

j) rybołówstwo,

k) środowisko,

l) transport,

m) żegluga śródlądowa,

n) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a)–m);

2)   administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

a) Urząd Regulacji Energetyki,

b) Główny Urząd Statystyczny;

3)   właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

Opcje strony

do góry