Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Społecznego

Dyrektor:
Krzysztof Olszak

Wicedyrektor:
Konrad Miłoszewski

 

Departament Prawa Społecznego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1) działami administracji rządowej:

a) kultura fizyczna,

b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

c) oświata i wychowanie,

d) praca,

e) rodzina,

f) szkolnictwo wyższe i nauka,

g) turystyka,

h) zabezpieczenie społeczne,

i) zdrowie,

j) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a)–i);

2)   właściwością:

a) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

b) Rady Mediów Narodowych,

c) Polskiej Akademii Nauk,

d) Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) Państwowej Inspekcji Pracy;

3)   właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.

 

Metadane

Data publikacji : 05.02.2024
Data modyfikacji : 05.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry