Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektor:
Artur Miśkiewicz

Wicedyrektor:
Krzysztof Olszak

 

Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • objętych działami administracji rządowej:
  • gospodarka morska,
  • gospodarka wodna,
  • praca,
  • rodzina,
  • transport,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • zdrowie,
  • żegluga śródlądowa,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania:
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Państwowej Inspekcji Pracy;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry