Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Rolnego i Środowiska

Dyrektor:
Adam Zieliński

Wicedyrektor:
Justyna Jaskólska

 

Departament Prawa Rolnego i Środowiska wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • objętych działami administracji rządowej:
  • energia,
  • klimat,
  • rolnictwo,
  • rozwój regionalny,
  • rozwój wsi,
  • rynki rolne,
  • rybołówstwo,
  • środowisko
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach,
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez Urząd Regulacji Energetyki;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry