Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdppri@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-02
fax: +48 22 694-71-37

Dyrektor:
Agnieszka Juszczyk

Wicedyrektorzy:
Ewa Kossakowska 
Artur Miśkiewicz 

 

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1. działami administracji rządowej:

 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • gospodarka złożami kopalin,
 • klimat – w zakresie spraw innych niż wymienione w § 10 pkt l lit. h,
 • łączność,
 • praca,
 • rodzina,
 • rolnictwo,
 • rozwój regionalny,
 • rozwój wsi,
 • rynki rolne,
 • rybołówstwo,
 • środowisko,
 • transport,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez Główny Urząd Statystyczny;

3. właściwością Państwowej Inspekcji Pracy;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.

 

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry