Rządowe Centrum Legislacji

Dyrektor:
Marcin Olszówka

Wicedyrektor: 
Piotr Myć

 

 Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego wykonuje określone zadania:

1. w zakresie spraw objętych:

 • działami administracji rządowej:
  • administracja publiczna,
  • kultura fizyczna,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • obrona narodowa,
  • oświata i wychowanie,
  • sprawy wewnętrzne,
  • szkolnictwo wyższe i nauka,
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach.
 • właściwością:
  • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • Najwyższej Izby Kontroli,
  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Rzecznika Praw Dziecka,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Trybunału Konstytucyjnego,
  • Trybunału Stanu,
 • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom;

2. w zakresie:

 • zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa,
 • monitorowania wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 10.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry