Rządowe Centrum Legislacji

Dyrektor: 

Marcin Olszówka

 

Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego wykonuje określone zadania:

1. w zakresie spraw objętych:

 • działami administracji rządowej:
  – administracja publiczna,
  − kultura fizyczna,
  − kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  − obrona narodowa,
  − oświata i wychowanie,
  − sprawy wewnętrzne,
  − szkolnictwo wyższe i nauka,
  − wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
  – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych tiret;
 • właściwością:
  – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  − Najwyższej Izby Kontroli,
  − Polskiej Akademii Nauk,
  − Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  − Rzecznika Praw Dziecka,
  − Rzecznika Praw Obywatelskich,
  − Trybunału Konstytucyjnego,
  − Trybunału Stanu,
 • właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej: informatyzacja i sprawiedliwość lub podległych tym ministrom;

2. w zakresie:

 • zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa;
 • polegające na monitorowaniu wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 12.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry