Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego

Dyrektor:
Rafał Gumowski

Wicedyrektor:
Anna Mróz

 

Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1)   działami administracji rządowej:

a) aktywa państwowe,

b) budżet,

c) finanse publiczne,

d) gospodarka,

e) gospodarka złożami kopalin,

f) instytucje finansowe,

g) łączność,

h) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a)–g);

2)   administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

a) Polski Komitet Normalizacyjny,

b) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3)   właściwością:

a) Komisji Nadzoru Finansowego,

b) Narodowego Banku Polskiego;

4)   właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt 1 lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2024
Data modyfikacji : 05.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry