Rządowe Centrum Legislacji

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdpg@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-26
fax: +48 22 694-68-18

Dyrektor:
Monika Salamończyk

Wicedyrektor:
Anna Mróz
 

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:
1. działami administracji rządowej:

 • aktywa państwowe,
 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • budżet,
 • energia,
 • finanse publiczne,
 • gospodarka,
 • gospodarka morska,
 • gospodarka wodna,
 • gospodarka złożami kopalin,
 • instytucje finansowe,
 • klimat,
 • łączność,
 • rozwój regionalny,
 • rybołówstwo,
 • środowisko,
 • transport,
 • żegluga śródlądowa,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3. właściwością:

 • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Narodowego Banku Polskiego;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry