Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Gospodarczego

Dyrektor:
Rafał Gumowski

Wicedyrektor:
Anna Mróz

 

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • objętych działami administracji rządowej:
  • aktywa państwowe,
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • budżet,
  • finanse publiczne,
  • gospodarka,
  • gospodarka złożami kopalin,
  • instytucje finansowe,
  • łączność,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Polski Komitet Normalizacyjny,
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • dotyczących ustroju i zakresu działania:
  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Narodowego Banku Polskiego;
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry