Rządowe Centrum Legislacji

Dyrektor:
Rafał Gumowski


Wicedyrektor:
Anna Mróz

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1. działami administracji rządowej:

 • aktywa państwowe,
 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • budżet,
 • energia,
 • finanse publiczne,
 • gospodarka,
 • gospodarka złożami kopalin,
 • instytucje finansowe,
 • łączność,
 • rozwój regionalny,
 • turystyka,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez

 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Urząd Regulacji Energetyki;

3. właściwością:

 • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Narodowego Banku Polskiego;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt 1 lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 01.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry