Rządowe Centrum Legislacji

Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

Dyrektor:
Krzysztof Madej

Wicedyrektor:
Artur Miśkiewicz

 

Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie wykonuje określone zadania:

1)   w zakresie spraw objętych:

 a) działami administracji rządowej:

– informatyzacja,

– członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej informatyzacja,

b) właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych – nadzorowanych przez ministra kierującego działem administracji rządowej informatyzacja lub podległych temu ministrowi;

2)   w zakresie opracowania i wdrożenia systemów informatycznych usprawniających obieg dokumentów w procesie legislacyjnym oraz zwiększających powszechny dostęp do informacji o prawie;

3)   w zakresie rozwoju systemów informatycznych:

a) udostępniających informacje o prawie, w tym skorowidza do zbiorów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

b) obsługujących rządowy proces legislacyjny,

c) monitorujących wydawanie przez organy administracji rządowej aktów prawnych, w szczególności przepisów wykonawczych do ustaw;

4)   w zakresie koordynowania i rozwoju stron internetowych Centrum, w tym Biuletynu Informacji Publicznej, oraz rozwoju i modernizacji serwisów internetowych Centrum;

5)   w zakresie aktualizacji treści serwisów internetowych Centrum;

6)   w zakresie zabezpieczenia informatycznego Centrum, w szczególności:

a) koordynowania działań związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych Centrum,

b) zapewnienia utrzymania i sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum, w tym systemów, o których mowa w pkt 3, i stron internetowych, o których mowa w pkt 4,

c) zapewnienia wsparcia obsługi programów i sprzętu informatycznego użytkowanego w Centrum,

d) analizy sprawności posiadanego przez Centrum sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych oraz definiowania potrzeb w tym zakresie,

e) zapewnienia urządzeń umożliwiających pracę w systemach informatycznych użytkowanych przez Centrum;

7)   inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie funkcjonuje Wydział Informatyki wykonujący zadania określone w pkt 6.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

Opcje strony

do góry