Rządowe Centrum Legislacji

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych

Dyrektor:
Marek Głuch
tel.: +48 22 694 74 15
e-mail: mgluch@rcl.gov.pl

Wicedyrektor:
Jagoda Wiecheć
tel.: +48 22 694 69 23
e-mail: jwiechec@rcl.gov.pl

 

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych wykonuje zadania w zakresie:

1)   redagowania aktów normatywnych i innych aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

2)   wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

3)   badania i oceniania rządowych projektów aktów prawnych pod względem językowym;

4)   opracowywania i udostępniania skorowidza do zbiorów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

5)   monitorowania wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;

6)   opiniowania lub opracowywania projektów obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych;

7)   kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

8)   opracowywania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących konieczności wydania tekstów jednolitych aktów normatywnych;

9)   badania terminowości wydawania tekstów jednolitych aktów normatywnych;

10)   współdziałania z Kancelarią Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw;

11)   opracowywania tekstów ujednoliconych zarządzeń Prezesa Centrum i ich udostępniania;

12)   inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych funkcjonuje Wydział Tekstów Jednolitych wykonujący zadania, o których mowa w pkt 6–11.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry