Rządowe Centrum Legislacji

Dyrektor:
Marek Głuch
tel. kom.: +48 661-300-909
e-mail: mgluch@rcl.gov.pl

Wicedyrektor:
Krzysztof Madej
tel. kom.: +48 783-936-907
e-mail: kmadej@rcl.gov.pl

Wicedyrektor:
Jagoda Wiecheć
tel. kom.: +48 787-083-338
e-mail: jwiechec@rcl.gov.pl

Naczelnik Wydziału Tekstów Jednolitych:
Magdalena Bieniecka-Zaremba
tel. kom.: +48 532-391-090
e-mail: mbieniecka@rcl.gov.pl

 

Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych wykonuje zadania w zakresie:

 1. redagowania aktów normatywnych i innych aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 2. wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 3. opracowywania i udostępniania skorowidza do zbiorów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 4. opiniowania lub opracowywania projektów obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych;
 5. kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów obwieszczeń ministrów w sprawie jednolitych tekstów aktów normatywnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 6. opracowywania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących konieczności wydania tekstów jednolitych aktów normatywnych;
 7. badania terminowości wydawania tekstów jednolitych aktów normatywnych;
 8. współdziałania z Kancelarią Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw;
 9. badania i oceniania rządowych projektów aktów prawnych pod względem językowym;
 10. opracowywania tekstów ujednoliconych zarządzeń Prezesa Centrum i ich udostępniania;
 11. monitorowania wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;
 12. inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych funkcjonuje Wydział Tekstów Jednolitych wykonujący zadania, o których mowa w pkt 4–8 i 10.

Metadane

Data publikacji : 07.09.2015
Data modyfikacji : 02.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry