Rządowe Centrum Legislacji

Biuro Prezesa

Sekretariat:
e-mail: sekretariatbp@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-72-26

Dyrektor:
Adam Zieliński

Wicedyrektor:
Arkadiusz Goławski

 

Biuro Prezesa wykonuje zadania:

 • w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej;
 • w zakresie analizy poglądów doktryny prawa w przedmiocie objętym zakresem rządowych projektów aktów prawnych;
 • obsługi prawnej Centrum, w zakresie:
  – opracowywania pod względem legislacyjno-prawnym i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,
  – opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,
  – występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu obsługi prawnej Prezesa Centrum, lub w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji;
 • przygotowania propozycji zmian w Systemie e-RPL, w celu zapewnienia jego spójności z przepisami regulaminu pracy Rady Ministrów;
 • sporządzania projektów aktów normatywnych na zlecenie Prezesa Centrum;
 • inne zlecone przez Prezesa Centrum.

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne

Opcje strony

do góry