Rządowe Centrum Legislacji

Prezes RCL  Krzysztof Szczucki

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 2014 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk prawnych.

Od października 2014 r. jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

W październiku 2021 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

W latach 2009–2011 najpierw współpracował z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, a później w nim pracował. W latach 2011–2012 wykładał wiedzę o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Od 2012 r. do 2013 r. przebywał jako visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA. Od 2015 r. do 2016 r. pracował w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2016 r. do 2020 r. w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Od lutego do sierpnia 2020 r. był zastępcą dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 1 września 2020 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 

 

Wiceprezes RCL Anna Tyśkiewicz-Mazur

Jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła również aplikację legislacyjną.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w administracji publicznej, jak i poza nią. W latach 2003-2006 była zatrudniona w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2006-2007 pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007-2009 była dyrektorem personalnym w PETROLOT Sp. z o.o. Od 2009 r. do 2012 r. była zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia. W 2012 r. podjęła pracę w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie do 2015 r. pracowała w Biurze Polityki Społecznej, w tym jako zastępca dyrektora Biura, a w latach 2015-2020 – w Biurze Prawa i Ustroju, w tym także na stanowisku zastępcy dyrektora Biura.

Podczas pracy zawodowej w administracji publicznej zajmowała się m.in. legislacją, opiniując projekty aktów prawnych, opracowując projekty aktów prawnych bądź koordynując ich opracowanie oraz uczestnicząc w poszczególnych etapach procesu legislacyjnego. Ponadto współpracowała z wydawnictwami prawniczymi, przygotowując artykuły dotyczące stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego oraz ratownictwa medycznego.

W dniu 1 listopada 2020 r. została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 

Wiceprezes RCL Monika Salamończyk

W dniu 15 marca 2021 r. została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry