Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/struktura-organizacyjna/3539,Struktura-organizacyjna.html
2023-09-22, 02:37

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesów.
 

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą:

  • Departament Prawa Gospodarczego,
  • Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego,
  • Departament Prawa Rolnego i Środowiska,
  • Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury,
  • Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji,
  • Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych,
  • Biuro Administracyjno-Finansowe

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 08.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony