Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/struktura-organizacyjna/3539,Struktura-organizacyjna.html
2021-07-25, 16:52

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesa.
 

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą:

  • Departament Prawa Gospodarczego,
  • Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego,
  • Departament Prawa Państwowego,
  • Departament Prawa Rolnego i Środowiska,
  • Departament Prawa Społecznego i Infrastruktury,
  • Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych,
  • Biuro Prezesa,
  • Biuro Finansowe

oraz samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Prezesowi RCL: Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 12.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony