Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/struktura-organizacyjna/3539,Struktura-organizacyjna.html
2020-10-24, 19:21

Rządowym Centrum Legislacji kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesa.
 

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny RCL, według którego w skład Rządowego Centrum Legislacji wchodzą:

  • Biuro Prezesa,
  • Departament Prawa Gospodarczego,
  • Departament Prawa Państwowego i Bezpieczeństwa,
  • Departament Prawa Sądowego i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  • Departament Rodziny i Spraw Społecznych,
  • Departament Dziennika Ustaw i Tekstów Jednolitych,
  • Biuro Administracyjne,
  • Biuro Finansowe

oraz samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Prezesowi RCL: Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

 
zobacz: kierownictwo
  komórki organizacyjne

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony