Rządowe Centrum Legislacji

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Maciej Ostrowski 29.06.2021
Data Redaktor Akcja Zmiana
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Wyjaśnienia treści SWZ
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: zmodyfikowany Załącznik nr 2 i 2a do SWZ - Formularz oferty
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Modyfikacja nr 2 treści SWZ
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: zmodyfikowany Załącznik nr 2 i 2a do SWZ - Formularz oferty
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Modyfikacja treści SWZ
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz wykonanych zamówień
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 3 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Załącznik nr 2 i 2a do SWZ - Formularz oferty
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Specyfikacja warunków zamówienia
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 11:47 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
skasowanie
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakup komputerów typu laptop w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Rządowego Centrum Legislacji
Kategoria: 2021 r.
09.08.2021 10:42 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
przeniesienie
Kategoria: 2021 r.
13.07.2021 20:14 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Części I, II i III
07.07.2021 13:08 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
05.07.2021 09:54 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
02.07.2021 12:54 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ
02.07.2021 11:11 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia treści SWZ
02.07.2021 10:18 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: zmodyfikowany Załącznik nr 2 i 2a do SWZ - Formularz oferty
02.07.2021 10:17 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Modyfikacja nr 2 treści SWZ
30.06.2021 19:36 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: zmodyfikowany Załącznik nr 2 i 2a do SWZ - Formularz oferty
30.06.2021 19:36 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Modyfikacja treści SWZ
30.06.2021 19:35 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
29.06.2021 15:22 Maciej Ostrowski
zamówienia publiczne
publikacja
do góry