Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/praca-i-praktyki-w-rcl/praktyki-studenckie-w-r/2689,Praktyki-studenckie-w-RCL.html
2023-06-06, 01:07

Praktyki studenckie w Rządowym Centrum Legislacji

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Rządowym Centrum Legislacji. W przypadku pytań dotyczących zamieszczonych przez Rządowe Centrum Legislacji ofert praktyk prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 694 63 89 lub ​na adres mailowy praktyki.rcl@rcl.gov.pl

Aplikacje zawierające: skierowanie z uczelni na praktykę – wg poniższego wzoru, wraz z programem praktyk oraz CV studenta na wybrane oferty prosimy przesyłać lub składać osobiście na adres:

Rządowe Centrum Legislacji – Biuro Prezesa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
z dopiskiem: Praktyki studenckie – nr oferty ….

Załączniki: 

 

Ponadto Rządowe Centrum Legislacji będzie rozpatrywać zgłoszenia indywidualne studentów na praktykę (poza rządowym programem praktyk), w przypadku zrealizowania  zadeklarowanej liczby miejsc publikowanej na stronie www.oferty.praca.gov.pl lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia.

Zasady zgłoszenia indywidualnego na praktykę w RCL reguluje Zarządzenie Nr 178 Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu odbywania praktyk studenckich w Rządowym Centrum Legislacji. Na podstawie ww. zarządzenia stosuje się określone w nim procedury, w tym wzory formularzy. Przesłane wnioski o przyjęcie na praktykę studencką niezgodne z wzorem nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Wnioski o przyjęcie na praktykę prosimy przesyłać lub składać osobiście na adres:

Rządowe Centrum Legislacji – Biuro Prezesa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
z dopiskiem: Praktyki studenckie – zgłoszenie indywidualne

Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 11.07.2011
Data modyfikacji : 16.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Raszczepkin
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawa Rolnego i Środowiska
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Deminet

Opcje strony