Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/petycje/6154,Petycje-skierowane-do-Rzadowego-Centrum-Legislacji.html
2022-09-30, 02:06
  1. Petycja w sprawie poprawienia błędów językowych w akcie prawnym (plik PDF 503 kB)

- 19 stycznia 2016 r. – data złożenia petycji w KPRM;

- 29 stycznia 2016 r. – data przekazania petycji do RCL;

- 26 lutego 2016 r. – data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (żądanie zawarte w petycji nie zostało uwzględnione).

 

  1. Petycja dotycząca zmiany § 6 „Zasad techniki prawodawczej" (plik PDF 2,4 MB)

- 20 czerwca 2017 r. – data złożenia petycji w KPRM;

- 3 lipca 2017 r. – data przekazania petycji do RCL;

 

  1. Petycja w sprawie dostępności dla osób niewidomych aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw (plik PDF 680 kB)

- 7 stycznia 2020 r. – data złożenia petycji w Kancelarii Sejmu

- 21 lipca 2020 r. – data przekazania petycji do RCL;

- 26 sierpnia 2020 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (wnoszący petycję został poinformowany o obecnie obowiązującym stanie prawnym).

 

  1. Petycja w sprawie naprawienia adresów internetowych w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim (plik PDF 565 kB)

- 19 lipca 2020 r. – data złożenia petycji w KPRM

- 3 września 2020 r. – data przekazania petycji do RCL;

- 20 października 2020 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (żądanie zawarte w petycji zostało uwzględnione).

 

  1. Petycja dotycząca publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (plik PDF 160 kB)

29 grudnia 2020 r. – data przekazania petycji do RCL;

- 19 lutego 2021 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję.

Metadane

Data publikacji : 25.02.2016
Data modyfikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony