Rządowe Centrum Legislacji

Aktualnie znajdujesz się na:

 

 1. Petycja m.in. w sprawie „przeglądu wszystkich rozporządzeń w polskim porządku prawnym” w kontekście ustawowego obowiązku publikacji tekstów jednolitych rozporządzeń nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. (plik PDF 581kB)

  - 7 grudnia 2022 r. - data złożenia petycji w KPRM;
  - 24 lutego 2023 r. data przekazania petycji do RCL.
   
 2. Petycja w sprawie uchylenia art. 2 ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 1956 r. Nr 54, poz. 246, ze zm. (plik PDF 200 kB)

  - 27 listopada 2022 r. – data złożenia petycji w KPRM;
  - 22 grudnia 2022 r. – data przekazania petycji do RCL;
  - 22 marca 2023 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (żądanie zawarte w petycji nie zostało uwzględnione)
   
 3. Petycja dotycząca publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (plik PDF 160 kB)

  - 29 grudnia 2020 r. – data przekazania petycji do RCL;
  - 19 lutego 2021 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję.
   
 4. Petycja w sprawie naprawienia adresów internetowych w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim (plik PDF 565 kB)

  - 19 lipca 2020 r. – data złożenia petycji w KPRM
  - 3 września 2020 r. – data przekazania petycji do RCL;
  - 20 października 2020 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (żądanie zawarte w petycji zostało uwzględnione).
   
 5. Petycja w sprawie dostępności dla osób niewidomych aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw (plik PDF 680 kB)

  - 7 stycznia 2020 r. – data złożenia petycji w Kancelarii Sejmu
  - 21 lipca 2020 r. – data przekazania petycji do RCL;
  - 26 sierpnia 2020 r. - data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (wnoszący petycję został poinformowany o obecnie obowiązującym stanie prawnym).
   
 6. Petycja dotycząca zmiany § 6 „Zasad techniki prawodawczej" (plik PDF 2,4 MB)

  - 20 czerwca 2017 r. – data złożenia petycji w KPRM;
  - 3 lipca 2017 r. – data przekazania petycji do RCL;
 7. Petycja w sprawie poprawienia błędów językowych w akcie prawnym (plik PDF 503 kB)

  - 19 stycznia 2016 r. – data złożenia petycji w KPRM;
  - 29 stycznia 2016 r. – data przekazania petycji do RCL;
  - 26 lutego 2016 r. – data udzielenia odpowiedzi wnoszącemu petycję (żądanie zawarte w petycji nie zostało uwzględnione).

Metadane

Data publikacji : 25.02.2016
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry