Rządowe Centrum Legislacji

Aktualnie znajdujesz się na:

Plan zamówień publicznych na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(PLN netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)

UWAGI

1.

Obsługa dwudniowych wyjazdowych szkoleń, finansowanych z PO WER, obejmująca zakwaterowanie, gastronomię, wynajem Sali szkoleniowej i transport w okolicach Warszawy w podziale na 3 części:

Część 1 – 13–14 lutego, 27–28 marca 2023 r.

Część 2 – 23–24 lutego, 2–3 marca, 9–10 marca 2023 r.

Część 3 – 16–17 marca, 23–24 marca, 30–31 marca 2023 r.

Usługi

Tryb podstawowy

122.070,00

I kwartał

RCL.BAF.2710.11/2022

Zakończone zawarciem Umowy RCL-III-1/2023 dla części 2 i 3.

Unieważniono w część 1

2.

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i wynajmu sali szkoleniowej w związku z organizowaną przez Rządowe Centrum Legislacji konferencją dla jednostek samorządu terytorialnego w dniach 22-24 marca 2023 r. w powiecie rypińskim

Usługi

Tryb podstawowy

49.593,50

I kwartał

RCL.BAF.2710.1/2023

Zakończone zawarciem Umowy RCL-I-1/2023

3.

Obsługa sześciu jednodniowych stacjonarnych szkoleń dla legislatorów, finansowanych z programu PO WER, obejmująca gastronomię i wynajem Sali szkoleniowej w Warszawie:

1) 27, 28, 29 marca 2023 r.

2) 3, 4, 24 kwietnia 2023 r.

3) 15, 22, 23, 29 maja 2023 r.

Usługi

Tryb podstawowy

16.800,00

I kwartał

RCL.BAF.272.1/2023

Unieważniono - ceny ofert złożonych w postępowaniu przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

4.

Obsługa trzech dwudniowych, wyjazdowych szkoleń dla legislatorów, finansowanych z PO WER, obejmująca zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sali i transport, w okolicach Warszawy

Usługi

Tryb podstawowy

45.700,00

I kwartał

RCL.BAF.272.2/2023

Zakończone zawarciem Umowy RCL-III-3/2023 27 - 28 marca 2023 r.

17 - 18 kwietnia 2023 r.

8 - 9 maja 2023 r.

5.

Wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługi gastronomiczne, hotelarskie i transportowe – dla 6 szkoleń dla NGO

Usługi

Tryb podstawowy

91.500,00

I kwartał

RCL.BAF.272.5/2023

Obsługa trzech dwudniowych wyjazdowych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych finansowanych z PO WER, obejmująca zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sali i transport w okolicach Torunia

Zakończone zawarciem Umowy RCL-III-5/2023

6.

Wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługi gastronomiczne, hotelarskie i transportowe – dla 9 szkoleń dla NGO

Usługi

Tryb podstawowy

137.300,00

I/II kwartał

RCL.BAF.272.4/2023

Obsługa trzech dwudniowych wyjazdowych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, finansowanych z PO WER, obejmująca zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sali i transport,
w okolicach Warszawy

Zakończone zawarciem Umowy RCL-III-6/2023

7.

Wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem i usługi gastronomiczne na potrzeby organizacji szkoleń Warszawa, 1-dniowe z usługą gastronomią (9 wydarzeń)

Usługi

Tryb podstawowy

56.800,00

I kwartał

RCL.BAF.2710.4/2023

Świadczenie usługi gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowo-konferencyjnej wraz z wyposażeniem, w związku z organizacją 5 jednodniowych szkoleń w Warszawie

Zakończone zawarciem Umowy RCL-I-3/2023

 

RCL.BAF.2710.3/2023

Świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem oraz usługi gastronomicznej w związku z organizacją w dniu 2 czerwca 2023 r. przez Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego oraz w dniu 16 czerwca 2023 r. przez Departament Prawa Gospodarczego - warsztatów legislacyjnych

Unieważniono - ceny ofert złożonych w postępowaniu przekraczają kwotę,

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

8.

Wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługi gastronomiczne i hotelarskie (szkolenia dla JST – 2 dniowe) 

Usługi

Tryb podstawowy

49.500,00

II kwartał

RCL.BAF.2710.2/2023

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, na potrzeby organizacji szkolenia/konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego w Toruniu

Unieważnione – brak ofert

9.

Wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługi gastronomiczne i hotelarskie (szkolenia dla JST – 2 dniowe)

Usługi

Tryb podstawowy

49.500,00

II kwartał

RCL.BAF.2710.6/2023

Wszczęte

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej w związku z organizacją konferencji dla jednostek sektora samorządu terytorialnego w Bydgoszczy

10.

Wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługi gastronomiczne i hotelarskie – organizacja konferencji Toruń (1-dniowa)

Usługi

Tryb podstawowy

32.600,00

III kwartał

Odstąpiono od realizacji

11.

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Check Point

Usługi

Tryb podstawowy

357.000,00

III kwartał

RCL.BAF.2710.8/2023

Zakończone zawarciem Umowy RCL-I-6/2023

12.

Świadczenie sukcesywnej usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowej na potrzeby prowadzenia Aplikacji Legislacyjnej edycja 2023/2024

Usługi

Tryb podstawowy

91.000,00

II kwartał

RCL.BAF.2710.7/2023

Zakończone zawarciem Umowy RCL-I-5/2023

13.

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla używanych produktów Systemu Quorum wraz z asystami stanowiskowymi

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

157.000,00

III-IV kwartał

 

14.

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, na potrzeby organizacji szkolenia/konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego w Toruniu

Powtórzone postępowanie z pozycji 9.
Usługi Zamówienie z wolnej ręki 35.925,69 II kwartał

RCL.BAF.2710.5/2023

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, na potrzeby organizacji konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego w Lubiczu

Zakończone zawarciem Umowy RCL-I-2/2023

15.

Świadczenie usług gastronomicznych oraz wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem na potrzeby sześciu (6) jednodniowych stacjonarnych szkoleń dla legislatorów, finansowanych z programu PO WER w Warszawie

31 maja 2023 r., 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20 i 21 czerwca 2023 r.

Powtórzone postępowanie z pozycji 3.
Usługi Tryb podstawowy 16.800,00 II kwartał

RCL.BAF.272.6/2023

Zakończone zawarciem Umowy RCL-III-7/2023

5, 13, 14, 19, 20 i 21 czerwca 2023 r.

16.

Świadczenie usług obejmujących zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sali i transport w okolicach Warszawy w związku z organizacją trzech dwudniowych wyjazdowych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych – finansowanych z PO WER

szkolenie pierwsze – jeden z trzech terminów: 27 - 28 czerwca 2023 r. lub 28 - 29 czerwca 2023 r. lub 29 - 30 czerwca 2023 r.

szkolenie drugie – jeden z trzech terminów: 4 - 5 lipca 2023 r. lub

5 - 6 lipca 2023 r. lub 6 - 7 lipca 2023 r.

szkolenie trzecie – jeden z trzech terminów: 11 - 12 lipca 2023 r. lub

12 - 13 lipca 2023 r. lub 13 - 14 lipca 2023 r.
Usługi Tryb podstawowy 48.466,51 II kwartał

RCL.BAF.272.7/2023

Zakończone zawarciem Umowy RCL-III-8/2023

17.

Świadczenie usługi obejmującej wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz usługą gastronomiczną, w związku z organizacją dwudniowego szkolenia w Warszawie

Usługi Tryb podstawowy 24.390,24 IV kwartał

 

18.

Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej w związku z organizacją konferencji dla jednostek sektora samorządu terytorialnego w Łodzi

Usługi Tryb podstawowy 49.593,50 IV kwartał

 

Metadane

Data publikacji : 16.03.2023
Data modyfikacji : 25.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Ostrowski
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Ostrowski

Opcje strony

do góry