Rządowe Centrum Legislacji

Ustawy uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw

 

 

1.      Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 206, poz. 1287)

2.      Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 220, poz. 1426)

3.      Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 42, poz. 335)

4.      Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 54, poz. 440).

5.      Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 28, poz. 171).

6.      Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 69, poz. 593)

7.      Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 95, poz. 785)

8.      Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 825)

9.      Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji (Dz.U. Nr 115, poz. 959)

10.    Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 179, poz. 1383)

11.    Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551)

12.    Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 1736)

13.    Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 44, poz. 252)

14.    Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 75, poz. 471)

15.    Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835)

Metadane

Data publikacji : 13.07.2010
Data modyfikacji : 13.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry