Rządowe Centrum Legislacji

Lista osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji legislacyjnej w edycji 2020/2021

 1. Ewelina Grabowska – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 2. Paulina Mierzejewska – Ministerstwo Obrony Narodowej
 3. Michał Łęski – Ministerstwo Klimatu
 4. Kamil Adamczyk – Ministerstwo Klimatu
 5. Tomasz Greniuk – Ministerstwo Aktywów Państwowych
 6. Małgorzata Greupner – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Paweł Górny – Główny Urząd Statystyczny
 8. Łukasz Walter – Biuro Rzecznika Finansowego
 9. Damian Witczak – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 10. Justyna Kęska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 11. Karolina Młynarczyk – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 12. Michał Płatek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 13. Marek Taborowicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 14. Magdalena Wółkowska – Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Aleksandra Sadowska – Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 16. Daria Kwiatkowska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 17. Magdalena Dziubek – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 18. Karol Wiśniewski – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 19. Piotr Idzikowski – Ministerstwo Cyfryzacji
 20. Magdalena Łopatka – Ministerstwo Cyfryzacji
 21. Jakub Krowiranda – Kancelaria Sejmu
 22. Paweł Tomaszewski – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 23. Piotr Dunikowski – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 24. Agnieszka Zaręba-Bielenik – Ministerstwo Finansów
 25. Jakub Kącki – Ministerstwo Finansów
 26. Marcin Bryłka – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 27. Iwona Miedzińska – Urząd Transportu Kolejowego
 28. Dominik Ostrowski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 29. Agnieszka Baranowska – Komenda Główna Policji
 30. Wiesław Żelaźnicki – Komenda Główna Policji
 31. Aneta Kozarzewska – Ministerstwo Środowiska
 32. Joanna Potęga – Ministerstwo Środowiska
 33. Eliza Kęska-Leszyńska – Ministerstwo Zdrowia
 34. Tomasz Kołodziejek – Ministerstwo Zdrowia
 35. Katarzyna Wojdat – Ministerstwo Zdrowia
 36. Aneta Schlegel-Kosińska – Ministerstwo Sportu
 37. Małgorzata Boczkowska – Ministerstwo Sprawiedliwości
 38. Tomasz Haintze – Ministerstwo Sprawiedliwości
 39. Grzegorz Młodawski – Ministerstwo Sprawiedliwości
 40. Agnieszka Olszewska – Ministerstwo Sprawiedliwości
 41. Maciej Berus – Krajowa Rada Sądownictwa
 42. Marcin Brzozowski – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 43. Sylwia Jaskóła – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 44. Dariusz Pułka – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 45. Justyna Latoszek – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 46. Tomasz Gontarz – Ministerstwo Infrastruktury
 47. Piotr Waglowski – Ministerstwo Rozwoju
 48. Paulina Sawa – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 49. Agnieszka Minda – Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
 50. Dominik Robacki – Związek Rzemiosła Polskiego
 51. Stanisław Kuźmiński – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 52. Urszula Rembisz – Rządowe Centrum Legislacji
 53. Agnieszka Szuchnik-Basta – Rządowe Centrum Legislacji
 54. Aleksandra Łaska – Rządowe Centrum Legislacji
 55. Michał Gajewski – Rządowe Centrum Legislacji
 56. Arletta Puławska – Komenda Główna Straży Granicznej

 

Metadane

Data publikacji : 21.08.2020
Data modyfikacji : 28.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry