Niedziela, 18 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 10.01.2018 o godzinie 08:13
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
4.427.549 osób

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury

Dyrektor:

Agnieszka Juszczyk
e-mail: ajuszczyk@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-65-15
fax: +48 22 694-71-37

 

Wicedyrektor:

Ewa Kossakowska
e-mail: ekossakowska@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-69-17

 

Wicedyrektor:

Artur Miśkiewicz 
e-mail: amiskiewicz@rcl.gov.pl 
tel: +48 22 694-63-91

 

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1. działami administracji rządowej:

 • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • gospodarka złożami kopalin,
 • łączność,
 • praca,
 • rodzina,
 • rolnictwo,
 • rozwój regionalny,
 • rozwój wsi,
 • rynki rolne,
 • rybołówstwo,
 • środowisko,
 • transport,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez Główny Urząd Statystyczny;

3. właściwością Państwowej Inspekcji Pracy;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.
 

 

Data publikacji 14.07.2012

Data modyfikacji 01.06.2016Rejestr zmian
Autor: Artur Orłowski

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Departament Prawny i Orzecznictwa

Statystyka strony: 9669 wizyt
rejestr zmian
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL