19.11.2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 08:31
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
4 998 483.000 osób

Departament Prawa Gospodarczego

Dyrektor:

Monika Salamończyk
e-mail: msalamonczyk@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-63-69
fax: +48 22 694-68-18

Wicedyrektor:

Anna Mróz
e-mail: amroz@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-63-37
fax: +48 22 694-68-18


Wicedyrektor:

Krzysztof Olszak
e-mail: kolszak@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-74-42
fax: +48 22 694-66-08

 

Departament Prawa Gospodarczego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:
1. działami administracji rządowej:

 • budżet,
 • energia,
 • finanse publiczne,
 • gospodarka,
 • gospodarka morska,
 • instytucje finansowe,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 • nauka,
 • oświata i wychowanie,
 • Skarb Państwa,
 • szkolnictwo wyższe,
 • zdrowie,
 • żegluga śródlądowa,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3. właściwością:

 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Polskiej Akademii Nauk;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.

Data publikacji 14.07.2012

Data modyfikacji 25.05.2016 Rejestr zmian
Autor : Artur Orłowski

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Departament Prawny i Orzecznictwa

Statystyka strony: 11670 wizyt
rejestr zmian
Polityka prywatności
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL