19.11.2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 08:31
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
4 998 483.000 osób

Departament Prawa Administracyjnego

Dyrektor:

Stanisław Małecki
e-mail: smalecki@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-84
fax: +48 22 694-74-56


Wicedyrektor:

Grażyna Scholz
e-mail: gscholz@rcl.gov.pl  
tel: +48 22 694-65-28
fax: +48 22 694-74-56

Wicedyrektor:

Agnieszka Niewiarowska
e-mail: aniewiarowska@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-71-28
fax: +48 22 694-74-56

 

Departament Prawa Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1. działami administracji rządowej:

 • administracja publiczna, z wyjątkiem spraw dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
 • kultura fizyczna,
 • obrona narodowa,
 • sprawiedliwość,
 • sprawy wewnętrzne,
 • turystyka,
 • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
 • sprawy zagraniczne,
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;

2. administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencję Wywiadu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służbę Wywiadu Wojskowego;

3. właściwością:

 • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Stanu;

4. właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej, wymienionych w pkt 1.

Data publikacji 14.07.2012

Data modyfikacji 15.06.2018 Rejestr zmian
Autor : Artur Orłowski

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Departament Prawny i Orzecznictwa

Statystyka strony: 12639 wizyt
rejestr zmian
Polityka prywatności
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL