19.11.2018, data aktualizacji serwisu: 19.11.2018 o godzinie 08:31
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
4 998 483.000 osób

Biuro Finansowe

Dyrektor, Główny Księgowy:

Ewa Lipińska
tel. +48 22 694-72-52    
e-mail: elipinska@rcl.gov.pl

 

Wicedyrektor, Zastępca Głównego Księgowego:

Jolanta Wenus
tel. +48 22 694-69-07    
e-mail: jwenus@rcl.gov.plsekretariat:
tel: +48 22 694-75-22
fax: +48 22 694-70-67

 

Biuro Finansowe realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz projektu budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • prowadzenia rachunkowości Centrum;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
 • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji;
 • gospodarowania środkami trwałymi;
 • inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.
Data publikacji 14.07.2012

Data modyfikacji 25.05.2016 Rejestr zmian
Autor : Artur Orłowski

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Departament Prawny i Orzecznictwa

Statystyka strony: 7136 wizyt
rejestr zmian
Polityka prywatności
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL