Rządowe Centrum Legislacji

Strona znajduje się w archiwum.

Łączna wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Rządowego Centrum Legislacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi 30.368 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok dla Rządowego Centrum Legislacji przewidziano środki na:

1.    Wydatki budżetu państwa w kwocie 25.141 tys. zł, w tym:

  • świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 tys. zł,
  • wydatki bieżące jednostek budżetowych - 23.406 tys. zł,
  • wydatki majątkowe - 1.590 tys. zł,
  • współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - 135 tys. zł.

2.    Wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 765 tys. zł.    

Kwota wydatków bieżących została zwiększona o 443 tys. zł decyzją Ministra Finansów znak FS3/4135/75/1/KCL/2013/99 z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych w 2010 r. z rachunku dochodów własnych.

Metadane

Data publikacji : 30.03.2009
Data modyfikacji : 07.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Finansowe
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry