23.07.2019, data aktualizacji serwisu: 05.07.2019 o godzinie 13:26
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
5 593 579.000 osób

Praktyki studenckie w RCL

Praktyki studenckie w Rządowym Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich przyjętym w formie „Zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 r. dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.”

Materiały informacyjne przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie przedmiotowej BIP KPRM

Oferty o wolnych miejscach są publikowane na stronie www.oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Centrum. W przypadku pytań dotyczących zamieszczonych przez Rządowe Centrum Legislacji ofert praktyk prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 694 65 60 lub ​na adres mailowy praktyki.rcl@rcl.gov.pl

Aplikacje zawierające: skierowanie z uczelni na praktykę – wg poniższego wzoru, wraz z programem praktyk oraz CV studenta na wybrane oferty prosimy przesyłać lub składać osobiście na adres:

Rządowe Centrum Legislacji – Biuro Administracyjne
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
z dopiskiem: Praktyki studenckie – nr oferty ….

Załączniki: 

 

Ponadto Rządowe Centrum Legislacji będzie rozpatrywać zgłoszenia indywidualne studentów na praktykę (poza rządowym programem praktyk), w przypadku zrealizowania  zadeklarowanej liczby miejsc publikowanej na stronie www.oferty.praca.gov.pl lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia.

Zasady zgłoszenia indywidualnego na praktykę w RCL reguluje Zarządzenie Nr 178 Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu odbywania praktyk studenckich w Rządowym Centrum Legislacji. Na podstawie ww. zarządzenia stosuje się określone w nim procedury, w tym wzory formularzy. Przesłane wnioski o przyjęcie na praktykę studencką niezgodne z wzorem nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.

Wnioski o przyjęcie na praktykę prosimy przesyłać lub składać osobiście na adres:

Rządowe Centrum Legislacji – Biuro Administracyjne
ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
z dopiskiem: Praktyki studenckie – zgłoszenie indywidualne

Załączniki:

Data publikacji 11.07.2011

Data modyfikacji 19.12.2018 Rejestr zmian
Autor : Tomasz Raszczepkin

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Biuro Administracyjne

Statystyka strony: 28893 wizyt
BIP – strona główna
rejestr zmian
ponowne wykorzystywanie
Polityka prywatności
patronat
WAI
POCKET PC
©1999-2019 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL