Rządowe Centrum Legislacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Rządowe Centrum Legislacji, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa, e-mail: kancelaria@rcl.gov.pl.,
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Rządowe Centrum Legislacji, ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa,
  e-mail: iod@rcl.gov.pl.
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając do nas swojej zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie komisyjnie zniszczone. W skład Komisji będą wchodzić pracownicy RCL posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 7. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy RCL obsługujący proces rekrutacji, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez RCL innym podmiotom,
  w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym,
  z wyjątkiem upoważnionych organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępniania stanowi przepis prawa.
 9. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę).
 10. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Rządowe Centrum Legislacji.
 11. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 12. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2018
Data modyfikacji : 02.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry