Poniedziałek, 16 stycznia 2017, data aktualizacji serwisu: 28.12.2016 o godzinie 09:32
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
3.800.106 osób

Aktualne oferty pracy w RCL

Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

starszego legislatora albo głównego legislatora

w Departamencie Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury

 

Główne obowiązki:

 1. opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych oraz do projektów założeń projektów ustaw,
 2. opracowywanie rządowych projektów aktów normatywnych,
 3. koordynowanie przebiegu uzgodnień rządowych aktów normatywnych,
 4. analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Wymiar zatrudnienia: pełny

Wykształcenie: wyższe prawnicze

Wymagania niezbędne:

 1. bardzo dobra znajomość zasad techniki prawodawczej i przebiegu procesu legislacyjnego,
 2. umiejętność redagowania opinii i stanowisk,
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,
 5. samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy.

Wymagania pożądane:

 1. ukończona aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studia Zagadnień Legislacyjnych,
 2. dobra znajomość prawa dotyczącego problematyki transportu, ochrony środowiska, rolnictwa lub prawa pracy,
 3. doświadczenie na stanowisku legislacyjnym,
 4. dobra znajomość jęz. angielskiego, jęz. francuskiego lub innego języka państw członkowskich UE.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenia kandydata: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. na adres:

Rządowe Centrum Legislacji

Biuro Administracyjne

Al. J. Ch. Szucha 2/4

00-582 Warszawa

z dopiskiem: „Oferta pracy DPPRI”

 

 

Inne informacje:

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e’mailem o ich terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Data publikacji 15.12.2016

Data modyfikacji 15.12.2016Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Mirosław Zubilewicz
Biuro Administracyjne / Wydział Informatyki

Statystyka strony: 1786 wizyt
rejestr zmian
podpis elektroniczny
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2017 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL