22.03.2019, data aktualizacji serwisu: 19.03.2019 o godzinie 14:28
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
5 301 778.000 osób

Majątek Rządowego Centrum Legislacji

Łączna wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Rządowego Centrum Legislacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi 30.368 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok dla Rządowego Centrum Legislacji przewidziano środki na:

1.    Wydatki budżetu państwa w kwocie 25.141 tys. zł, w tym:

  • świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 tys. zł,
  • wydatki bieżące jednostek budżetowych - 23.406 tys. zł,
  • wydatki majątkowe - 1.590 tys. zł,
  • współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - 135 tys. zł.

2.    Wydatki budżetu środków europejskich w kwocie 765 tys. zł.    

Kwota wydatków bieżących została zwiększona o 443 tys. zł decyzją Ministra Finansów znak FS3/4135/75/1/KCL/2013/99 z dnia
28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych w 2010 r. z rachunku dochodów własnych.

Data publikacji 30.03.2009

Data modyfikacji 07.05.2013 Rejestr zmian
Autor : Biuro Finansowe

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Departament Prawny i Orzecznictwa

Statystyka strony: 30126 wizyt
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
rejestr zmian
Polityka prywatności
WAI
POCKET PC
©1999-2019 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL