Rządowe Centrum Legislacji

Nabór na Aplikację Legislacyjną edycja 2019/2020

APLIKACJA LEGISLACJA edycja 2019/2020

 1. Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na kolejną edycję aplikacji legislacyjnej, która rozpocznie się we wrześniu 2019 r.
 2. Kandydata na aplikację kieruje dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.
 3. Uczestnikiem aplikacji legislacyjnej może być posiadający wykształcenie prawnicze:
  1. członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559),
  2. urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915);
  3. żołnierz zawodowy;
  4. funkcjonariusz służby;
  5. pracownik samorządowy.
 4. Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:
  1. podanie o przyjęcie na aplikację, podpisane przez kierownika urzędu lub podmiot zatrudniający osobę ubiegającą o przyjęcie na aplikację; w podaniu powinno być ponadto zamieszczone oświadczenie, z którego wynika staż pracy związany z legislacją, potwierdzony podpisem kierownika urzędu lub podmiotu zatrudniającego osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich prawniczych,
  3. curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące:
   • wykształcenia (ukończone studia wyższe i studia podyplomowe),
   • doświadczenia zawodowego (miejsce pracy, komórka organizacyjna, stanowisko, krótki opis zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych, opracowywanych w ramach obowiązków służbowych),
   • ukończonych szkoleń, kursów itp.,
   • danych kontaktowych (telefon, adres e-mail).
 5. Limit przyjęć na aplikację wynosi 50 osób.
 6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 31 maja 2019 r.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji zostanie ogłoszona do dnia 28 czerwca 2019 r.
 8. Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn.zm.), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.
 9. Pytania dotyczące naboru na aplikację proszę kierować do Pani Sylwii Panaś-Karpińskiej (spanas@rcl.gov.pl; tel. 22 695-91-33).
 10. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rządowe Centrum Legislacji
00-522 Warszawa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6

„Aplikacja legislacyjna

Metadane

Data publikacji : 26.04.2019
Data modyfikacji : 06.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Kłos Biuro Administracyjne
Osoba udostępniająca informację:
Adam Kłos Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Adam Kłos

Opcje strony

do góry